Swedish Bonito Investment AB

Etablera din verksamhet i Kävlinge| •••

Nya lokaler byggs i samråd med nyetablering
Fastigheter och mark i Kävlinge

Vi utvecklar ett center för fordon och teknikföretag. Därför söker Swedish Bonito Invetsment AB entreprenörer som vill etablera sig i Kävlinge, med bra skyltläge längs väg 104/ 108. Mark och fastigheter syns tydligt vid anknytning mot Novalund och Eslöv.

Mekonomen och Blue Bubbles

För närvarande finns Select Cars Syd Ab och Mekonomen verkstad bredvid den nya anläggningen Blue Bubbles. Tveka inte att Kontakta oss för mer information.

Anknytning Kävlinge - Eslöv - Novalund

View as large as possible

Tostarpsvägen 16 244 32 Kävlinge

Open original Google map in new window

Please wait, we are processing your request